THE FUTURE INVEST
GOUDEN INVESTERING

142% GEGARANDEERDE TERUGKOOPGARANTIE

Samengevat:

Dit is een collectie van gouden munten, door ons samengesteld, die uw persoonlijke eigendom is, zodoende schakelt u 2e partij risico uit. (bank, kluis, verzekeraar, ...)

Overzicht van 10 jaar:
   Na 3 jaar  108,40% per jaar 2,80%
   Na 4 jaar  112,00% per jaar 3,00%
   Na 5 jaar  116,00% per jaar 3,20%
   Na 6 jaar  120,40% per jaar 3,40%
   Na 7 jaar  125,20% per jaar 3,60%
   Na 8 jaar  130,40% per jaar 3,80%
   Na 9 jaar  136,00% per jaar 4,00%
   Na 10 jaar 142,00% per jaar 4,20%

Voordelen:
U kan altijd gefragmenteerd verkopen (niet alles in 1 keer).
Als de goudwaarde deze minimum rendementen overstijgt, wordt de hogere waarde uitbetaald.
U hoeft vooraf geen looptijd vast te leggen.
Intekenen kan al vanaf 25.000 euro.
Contractueel én notarieel vastgelegd; dus GEEN verrassingen; 100% zekerheid!

100% zekerheid

Als we praten over echt 100% zekerheid in deze tijden, dan kunnen we niet anders dan zeggen dat je moet zorgen dat je je spaargeld, kapitaal of vermogen letterlijk in EIGEN HANDEN moet hebben en houden. Uw geld bij een bank hebben staan of bij een vermogensbeheerder, online of in certificaten hebben zitten, geeft u nooit 100% zekerheid. Men noemt dit het tweede partij risico. Doet deze "tweede partij" iets fout of gaat deze over de kop, dan ben jij het slachtoffer. De meeste mensen hebben nog altijd teveel blind vertrouwen in "tweede partijen". Als je echt 100% zekerheid wilt en je wilt uw zuurverdiende centjes absoluut niet aan enig risico blootstellen, wees er dan van bewust dat we in een tijd leven waarin het echt niet geoorloofd is om teveel vertrouwen te hebben in "tweede partijen".
Besef ook dat, uw geld fysiek bij u houden in papiervorm, nog altijd een "tweede partij risico" is!!! Vergeet niet dat dit enkel papier is met inkt op gedrukt, waarvan de waarde nog steeds door een "tweede partij" (de overheid en de centrale banken) bepaald wordt. Gewild of ongewild kunnen zij ervoor zorgen dat een valuta (bijvoorbeeld euro), crasht of devalueert waardoor uw "waarde" opnieuw verdwijnt of sterk in waarde daalt. Moraal van het verhaal, zorg dat je vermogen beschermd is door het te investeren in "goederen" met een
"blijvende zekere en tastbare waarde".


Liquide en draagbaar

Als we kijken naar welke goederen bijna altijd een "blijvende zekere en tastbare waarde" hebben of gehad hebben dan komen we, als goede Belg met de baksteen in de maag, snel uit bij vastgoed. Meestal is dit ook geen slechte keuze, maar de hedendaagse verwachtingen op dat vlak zijn ook niet bepaald rooskleurig. Naast het feit dat de verwachtingen momenteel niet goed zijn wat betreft de prijzen van vastgoed is het vooral de liquiditeit die vele mensen parten speelt. Men kan niet van stenen eten zeggen ze wel eens. Je kan niet een stukje huis verkopen als je eens wat extra cash nodig hebt. Ook de meeste andere tastbare goederen zijn niet altijd direct liquide en cash te maken en/of vertegenwoordigen een groot volume (bv old timers). Met "draagbaar" komen we een beetje in dezelfde buurt.
Is je vermogen makkelijk hanteerbaar en verplaatsbaar? Als we dus iets moeten zoeken wat aan deze, en meer, vereisten voldoet komen we snel uit bij
fysiek goud en zilver. Ze zijn tastbaar, hebben al meer dan 6.000 jaar een zekere blijvende waarde en een klein volume kan al een groot vermogen vertegenwoordigen. Bovendien hebben fysiek goud en zilver een intrinsieke, economische en financiële tegenwaarde die wereldwijd ook nog eens dezelfde is. Het wordt ook wereldwijd aanvaard als enig echt internationaal betaalmiddel. De liquiditeit is ook bijzonder groot. Men kan overal ter wereld, in alle tijden doorheen de geschiedenis, fysiek goud en zilver onmiddellijk omruilen tegen geld of andere goederen.


"FYSIEK GOUD IS ZO SOLIDE ALS EEN ROTS"


Rendement

Een zeker en degelijk rendement? In deze tijden bestaat eigenlijk nergens nog een "zeker" rendement. Zoals reeds verteld hierboven zit het geld van de mensen meestal in producten bij een tweede partij, waardoor op zich zelfs uw vermogen al niet zeker is, laat staan uw rendement. Zelfs indien u er nog in slaagt om ergens een ogenschijnlijk "zeker en degelijk" rendement te krijgen is dat alleen maar "zeker en degelijk" wanneer er niets gebeurt met de partij of het product waarbij of waarin uw geld is geïnvesteerd. Het kan zelfs herleid worden tot nul. In onze "gouden investering" hebben we er in ieder geval voor gezorgd dat uw geld of vermogen niet blootgesteld wordt aan "tweede partijen" of "producten op papier". Uw product, uw geld, uw vermogen wordt fysiek uitgeleverd aan u persoonlijk in de vorm van goud en zilver. Dus de zekerheid dat uw geld niet herleid kan worden tot nul hebt u reeds bereikt op dit niveau. Nu nog het "zeker en degelijk rendement". Alle economen en financiële experts zijn het er nagenoeg allemaal over eens dat het rendement van fysiek goud en zilver de volgende decennia supergoed zullen zijn, bekeken op de middellange en lange termijn. Men gebruikt zelfs superlatieven om uit te drukken welke rendementen te verwachten zijn. Als we alle voorspellingen naast elkaar mogen leggen, komen we voor 99% op een positieve rendementsverwachting. Maar als we ons product "gouden investering" willen noemen, dan moeten we die 1 procent "onzekerheid" er ook nog trachten uit te halen, niet dan?


"HIGH RETURN SOLID AND SECURE"


Unieke terugkoopgarantie en instap

Om onze klanten zowel de zekerheid te bieden op de vlakken tastbaarheid en veiligheid, alsook geen tweede partijrisico te hebben en daarbij een zeker degelijk rendement te kunnen bieden, hebben wij een unieke investeringsmodule ontwikkelt die internationaal zijn gelijke niet kent. Dit zowel op het vlak van de producten als op het vlak van de zekere waardeonwikkeling. Wij leveren u samen met de aankoop van de gouden en/of zilveren fysieke producten namelijk een gegarandeerde terugkoopgarantie. Dit tot 142% van de originele aankoopwaarde. 

Instappen kan vanaf 25.000 €.


© 2024 Europese-Goudstandaard
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.